FAQ

Może się zdarzyć, że worek big-bag będzie się jeszcze trochę kołysać podczas opuszczania, przez co dozownik FLEDBAG® lekko przechyli się podczas wnikania. Ruchomy uchwyt ustępuje i nic nie ulega zniszczeniu.

Na dozownik FLEDBAG® oddziałują ogromne siły, dlatego ważne jest stabilne podparcie. Śruba łącząca między opróżniaczem a zasuwą jest wpuszczona, dlatego dozownik FLEDBAG® można ustawić równo na ziemi.

Dozownik FLEDBAG® Original jest zasadniczo przeznaczony do użytkowania z workami big-bag jednokrotnego użytku, ponieważ worek big-bag po usunięciu dozownika FLEDBAG® jest uszkodzony. Oczywiście można stosować dozownik FLEDBAG® Original z workami big-bag wielokrotnego użytku, jednak taki worek będzie również uszkodzony po użyciu. Ponadto należy pamiętać, że FLEDBAG® Original jest wprowadzany poza środkiem i niebezpośrednio przy wylocie worka big-bag wielokrotnego użytku. Dla worków big-bag wielokrotnego użytku zalecamy stosowanie dozownika FLEDBAG® Easy, ponieważ w tym systemie worek big-bag nie jest uszkadzany i może być dalej używany.

Po użyciu dozownika FLEDBAG® Original dozownik należy wyciąć z worka big-bag. Oczywiście dozownik FLEDBAG® Original może pozostać w worku big-bag w celach magazynowania, a następnie można je usunąć.

Poluzować obejmę łączącą; następnie można łatwo usunąć dozownik FLEDBAG® Easy. Worek big-bag wielokrotnego użytku może być w ten sposób ponownie wykorzystany.

Tak, można pozostawić dozownik FLEDBAG® w worku big-bag i zmagazynować.

W zależności od zawartości w worku big-bag pozostaje reszta, którą można całkowicie opróżnić po usunięciu dozownika FLEDBAG®.

Dozownik FLEDBAG® Original i FLEDBAG® Easy w przypadku właściwego stosowania ma nieograniczony okres użytkowania. Ważne jest, aby w zawartości worka big-bag nie znajdowały się grudki.

FLEDBAG® Original i FLEDBAG® Easy można stosować do materiałów sypkich od 1 do około 20 mm. FLEDBAG® Easy nadaje się również do sproszkowanego materiału.

Copyright © 2019 OMP Trade GmbH. All rights reserved.