TO TAKIE PROSTE

FLEDBAG® Original

Dla wszystkich worków big-bag

FLEDBAG® Easy

Dla worków big-bag wielokrotnego użytku

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do pasz, nawozów, materiału siewnego, pelletów, soli, żwiru i granulatów.

ZASADA DZIAŁANIA

FLEDBAG® Original

dla wszystkich worków big-bag

Fledbag® Original

Postawić dozownik FLEDBAG® na utwardzonym podłożu. Unieść worek big-bag za uszy ładowarką czołową/widłami wózka widłowego i ustawić nad dozownikiem FLEDBAG®.

Opuścić worek big-bag, aby dozownik FLEDBAG® wniknął w worek big-bag, następnie ponownie unieść worek big-bag.

Pociągnąć dozownik FLEDBAG® nieco w dół, aby otwieranie i zamykanie zaworu odbywało się w łatwy sposób.

Poprzez łatwe otwieranie i zamykanie dozownika FLEDBAG® można w prosty sposób dozować zawartość worka big-bag.

ZASADA DZIAŁANIA

FLEDBAG® Easy

dla worków big-bag wielokrotnego użytku

FLEDBAG EASY

Otworzyć pierwszy węzeł wylotu worka big-bag, aby obręcz mocującą można było nasunąć na wystający komin wysypowy.

Ustawić dozownik FLEDBAG® Easy od dołu na kominie wysypowym.

Pociągnąć obręcz mocującą w dół i zamocować obręcz mocującą z kominem wysypowym na dozowniku FLEDBAG® Easy.

Otworzyć dwa węzły wylotu, aby zawartość mogła zasypać dozownik FLEDBAG® Easy. W celu opróżnienia otworzyć zasuwę.

Strona główna

Copyright © 2019 OMP Trade GmbH. All rights reserved.