FAQ

Det kan forekomme at storsekken ved senking fortsatt beveger seg litt og dermed fører til at FLEDBAG® Original tipper lett ved inntrengning.Det bevegelige håndtaket gir etter og ingen ting går i stykker.

Det virker enorme krefter på FLEDBAG®, derfor er det viktig med en jevn oppstilling. Forbindelsesskruen mellom tømmeenhet og skyver er forsenket, slik at FLEDBAG® kan plasseres jevnt på bakken.

FLEDBAG® Original er prinsipielt tiltenkt innsats av engangs storsekker, da storsekken er ødelagt etter fjerning av FLEDBAG®.Selvfølgelig kan FLEDBAG® Original også anvendes til flerbruks storsekker, men disse vil også være ødelagt etter innsats.Videre må det dertil påses, at FLEDBAG® Original føres inn desentrert, og ikke direkte ved utløpet til flerbruks storsekker.For flerbruks storsekker anbefaler vi innsats av FLEDBAG® Easy, da dette systemet ikke ødelegger storsekken, som dermed kan brukes flere ganger.

Etter innsats av FLEDBAG® Original må denne skjæres ut av storsekken.Selvfølgelig kan jeg la FLEDBAG® Original bli i storsekken for lagringsformål og så sette den ned.

Løsne forbindelsesklemmen, deretter kan FLEDBAG® Easy enkelt fjernes.Flerbruks storsekken kan dermed brukes flere ganger.

Ja du kan la FLEDBAG® bli sittende i storsekken, og så sette ned storsekken til lagring.

Alt etter innholdet til storsekken blir det igjen en liten rest i storsekken, som kan tømmes fullstendig etter fjerning av FLEDBAG®.

Ved forskriftsmessig bruk har FLEDBAG® Original og FLEDBAG® Easy ubegrenset levetid.Viktig er at innholdet til storsekken ikke inneholder noen klumper

FLEDBAG® Original og FLEDBAG® Easy kan brukes til flytende materialer fra 1 til ca. 20 mm. FLEDBAG® Easy er også egnet for materiale i pulverform.

Copyright © 2019 OMP Trade GmbH. All rights reserved.