FAQ

Može se dogoditi da Big Bag prilikom spuštanja malo oscilira i tako se FLEDBAG® Original prilikom prodiranja lagano naginje. Pomična drška popušta i omogućava da se ništa ne slomi.

Na FLEDBAG® djeluju jake sile, stoga je ravna podloga važna. Spojni vijak između jedinice za pražnjenje i kliznika upušten je tako da se FLEDBAG® može ravno postaviti na tlo.

FLEDBAG® Original je u načelu osmišljen za korištenje jednokratnih vreća Big Bag, jer se Big Bag nakon uklanjanja FLEDBAG®-a uništi. Naravno, FLEDBAG® Original moguće je koristiti i za vreće Big Bag za višekratnu uporabu, međutim i tada se uništi nakon uporabe. Osim toga, potrebno je paziti na ekscentrično umetanje proizvoda FLEDBAG® Original, a ne izravno prilikom izlaženja vreća Big Bag za višekratnu uporabu. Za vreće Big Bags za višekratnu uporabu preporučamo korištenje FLEDBAG® Easy, jer se Big Bag u kombinaciji s ovim sustavom ne uništava i može se ponovno upotrijebiti.

Nakon korištenja proizvoda FLEDBAG® Original, isti je potrebno odrezati iz vreće Big Bag. Naravno, FLEDBAG® Original u svrhe skladištenja možete ostaviti u vreći Big Bag i potom odložiti.

Olabavite spojnu obujmicu i moći ćete jednostavno ukloniti FLEDBAG® Easy. Vreću Big Bag za višekratno korištenje tako možete ponovno upotrijebiti.

Da, FLEDBAG® možete ostaviti u vreći Big Bag i odložiti u skladište.

Ovisno o sadržaju vreće Big Bag može biti malenih ostataka u njoj. Te ostatke moguće je potpuno isprazniti nakon uklanjanja proizvoda FLEDBAG®.

FLEDBAG® Original i FLEDBAG® Easy imaju neograničen vijek trajanja ako se koriste ispravno. Važno je da sadržaj vreće Big Bag ne sadrži grumenje.

FLEDBAG® Original i FLEDBAG® Easy mogu se rabiti za sipke materijale od 1 do oko 20 mm. FLEDBAG® Easy također je prikladan za praškaste materijale.

Copyright © 2019 OMP Trade GmbH. All rights reserved.