TAKO JE JEDNOSTAVNO

FLEDBAG® Original

za sve vreće Big Bags

FLEDBAG® Easy

za višekratne vreće Big Bags

PODRUČJA PROMJENE

Prikladno za životinjsku hranu, gnojiva, sjeme, pelete, sol, šljunak i granulat.

NAČIN FUNCIONIRANJA

FLEDBAG® Original

za sve vreće Big Bags

Fledbag® Original

FLEDBAG® postavite na čvrstu podlogu. Uzdignite vreću Big Bag na kuku prednjim utovarivačem/viljuškarem i pozicionirajte preko FLEDBAG®.

Snizite vreću Big Bag tako da FLEDBAG® prodre u nju.

FLEDBAG® povucite malo prema dolje, tako da otvaranje i zatvaranje ventila funkcionira jednostavno.

Jednostavnim otvaranjem i zatvaranjem FLEDBAG® jednostavno možete dozirati sadržaj vreće Big Bag.

NAČIN FUNCIONIRANJA

FLEDBAG® Easy

Za višekratne vreće Big Bags

FLEDBAG EASY

Otvorite prvi čvor izlaza vreće Big Bag tako da se stezni prsten može pogurati na razmaknuto izlazno crijevo.

FLEDBAG® Easy pozicionirajte od dolje na izlazno crijevo.

Stezni prsten povucite prema dolje i pričvrstite ga izlaznim crijevom na FLEDBAG® Easy.

Otvorite drugi čvor izlaza tako da sadržaj može ulaziti u FLEDBAG® Easy. Za pražnjenje otvorite kliznik.

Početna stranica

Copyright © 2019 OMP Trade GmbH. All rights reserved.