FAQ

Načo je potrebná pohyblivá rukoväť?

Je možné, že sa Big Bag pri spustení ešte trochu kolíše, a v dôsledku toho sa FLEDBAG® pri vnikaní ľahko nakloní. Pohyblivá rukoväť povolí a nič sa nepoláme.

Prečo musí stáť FLEDBAG® rovno na zemi?

Na FLEDBAG® pôsobia nesmierne sily, preto je dôležité rovné postavenie.
Spojovacia skrutka medzi vyprázdňovačom a posúvačom je zapustená, takže sa FLEDBAG® môže postaviť rovno na zem.

Zničí sa Big Bag po použití FLEDBAGu®?

FLEDBAG® Original je v zásade určený na použitie jednorazových Big Bagov, pretože sa po odstránení FLEDBAGu® Big Bag zničí. FLEDBAG® Original sa môže samozrejme použiť aj pre Big Bagy na viacnásobné použitie, po použití sa však Big Bag zničí. Musíte tiež vziať na vedomie, že sa FLEDBAG® Original zavádza decentrovane, a nie priamo na výstupe viacnásobne použiteľných Big Bagov. Pre Big Bagy na viacnásobné použitie odporúčame použitie FLEDBAGu® Easy, pretože pri tomto systéme sa Big Bag nezničí, a môže sa opäť použiť.

Ako vytiahnem FLEDBAG® Original z Big Bagu?

Po použití FLEDBAGu® Original je potrebné ho z Big Bagu vyrezať. Na účely skladovania môžete samozrejme nechať FLEDBAG® Original zasunutý v Big Bagu a potom ho odložiť.

Ako vyberiem FLEDBAG® Easy z Big Bagu?

Uvoľnite spojovaciu sponu, potom môžete FLEDBAG® Easy jednoducho odstrániť. Big Bag na viacnásobné použitie sa tak môže opäť použiť.

Môžem nechať FLEDBAG® zasunutý v Big Bagu, a potom uskladniť Big Bag spolu s FLEDBAGom®?

Áno, môžete nechať FLEDBAG® zasunutý v Big Bagu, a tak ho uskladniť.

Vyprázdni sa Big Bag úplne alebo v ňom zostane nejaký zvyšok?

V závislosti od obsahu Big Bagu zostáva v Big Bagu malý zvyšok, ktorý sa môže úplne vyprázdniť po odstránení FLEDBAGu®.

Ako často môžem používať FLEDBAG®?

FLEDBAG® Original a FLEDBAG® Easy majú pri primeranom používaní neobmedzenú dobu používania. Dôležité je, aby obsah Big Bagu neobsahoval žiadne hrudky.