ČPP

Zašto je potrebna pomična drška?

Može se dogoditi da Big Bag prilikom spuštanja malo oscilira i tako se FLEDBAG® Original prilikom prodiranja lagano naginje. Pomična drška popušta i omogućava da se ništa ne slomi.

Zašto FLEDBAG® mora stajati ravno na tlu?

Na FLEDBAG® djeluju jake sile, stoga je ravna podloga važna.
Spojni vijak između jedinice za pražnjenje i kliznika upušten je tako da se FLEDBAG® može ravno postaviti na tlo.

Uništi li se Big Bag nakon korištenja FLEDBAG®-a?

FLEDBAG® Original je u načelu osmišljen za korištenje jednokratnih vreća Big Bag, jer se Big Bag nakon uklanjanja FLEDBAG®-a uništi. Naravno, FLEDBAG® Original moguće je koristiti i za vreće Big Bag za višekratnu uporabu, međutim i tada se uništi nakon uporabe. Osim toga, potrebno je paziti na ekscentrično umetanje proizvoda FLEDBAG® Original, a ne izravno prilikom izlaženja vreća Big Bag za višekratnu uporabu. Za vreće Big Bags za višekratnu uporabu preporučamo korištenje FLEDBAG® Easy, jer se Big Bag u kombinaciji s ovim sustavom ne uništava i može se ponovno upotrijebiti.

Kako vadim FLEDBAG® Original iz vreće Big Bag?

Nakon korištenja proizvoda FLEDBAG® Original, isti je potrebno odrezati iz vreće Big Bag. Naravno, FLEDBAG® Original u svrhe skladištenja možete ostaviti u vreći Big Bag i potom odložiti.

Kako onda izvlačim FLEDBAG® Easy iz vreće Big Bag?

Olabavite spojnu obujmicu i moći ćete jednostavno ukloniti FLEDBAG® Easy. Vreću Big Bag za višekratno korištenje tako možete ponovno upotrijebiti.

Mogu li FLEDBAG® ostaviti unutar vreće Big Bag i potom oboje odložiti u skladište?

Da, FLEDBAG® možete ostaviti u vreći Big Bag i odložiti u skladište.

Prazni li se Big Bag u cijelosti ili bude ostataka?

Ovisno o sadržaju vreće Big Bag može biti malenih ostataka u njoj. Te ostatke moguće je potpuno isprazniti nakon uklanjanja proizvoda FLEDBAG®.

Koliko često mogu koristiti FLEDBAG®?

FLEDBAG® Original i FLEDBAG® Easy imaju neograničen vijek trajanja ako se koriste ispravno. Važno je da sadržaj vreće Big Bag ne sadrži grumenje.