ЧЗВ/FAQ

Защо е необходима подвижна дръжка?

Възможно е при спускане Big Bag торбата да се разклати, в резултат на което FLEDBAG® леко да се наклони при въвеждането. Подвижната дръжка задържа и няма опасност нещо да се счупи.

Защо FLEDBAG® трябва да се постави хоризонтирано на пода?

Върху FLEDBAG® действат големи сили, поради което хоризонталното положение е важно.
Свързващият болт между изпразващото устройство и шибъра е със скрита глава, така че FLEDBAG® може да се хоризонтира върху пода.

Използваема ли е Big Bag торбата след ползване на FLEDBAG®?

FLEDBAG® Original е предназначен основно за използване на Big Bag торби за еднократна употреба, тъй като след отстраняването на FLEDBAG® Big Bag торбата е разкъсана. Естествено FLEDBAG® Original може да се използва и за Big Bag торби за многократна употреба, само че след използване той също е скъсан. Освен това следва да се има предвид, че FLEDBAG® Original се въвежда децентрирано, а не директно при разтоварването на Bag Bag торбите за многократна употреба. За Big Bag торби за многократна употреба препоръчваме използването на FLEDBAG® Easy, тъй като при тази система Big Bag торбата не се скъсва и може да се използва повторно.

Как да изкарам FLEDBAG® Original отново от Big Bag торбата?

След използване на FLEDBAG® Original той трябва да се среже от Big Bag торбата. Естествено, за целите на складиране FLEDBAG® Original може да се остави вкаран в Big Bag торбата и след това да се свали на земята.

Как да извадя FLEDBAG® Easy отново от Big Bag торбата?

Разхлабете свързващата скоба, след което можете лесно да отстраните FLEDBAG® Easy. По този начин можете да използвате Big Bag торбата за многократна употреба отново.

Мога ли за целите на складиране да оставя FLEDBAG® в Big Bag торбата и след това да сваля Big Bag торбата заедно с FLEDBAG®?

Да, FLEDBAG® може да остане в Big Bag торбата и да се остави на склад.

Напълно ли се изпразва Big Bag торбата или остава известно количество в нея?

В зависимост от съдържанието на Big Bag торбите в тях остава малко количество, което може да бъде изпразнено напълно след отстраняването на FLEDBAGs®.

Колко често мога да използвам FLEDBAG®?

При правилна употреба FLEDBAG® Original и FLEDBAG® Easy могат да се използват за неограничен период от време. Важно е съдържанието на Big Bag торбата да не съдържа буци.